Webinar over Energierechtvaardigheid

“Compenseren, participeren en salderen: hoe te interpreteren” Op 7 maart 2024 van 15:00 tot 16:30 uur organiseren NVDE en Talent voor Transitie een interactief webinar over Energierechtvaardigheid. Je kunt je hier aanmelden. Energierechtvaardigheid: wat is […]

Informatieavond Warmtepompen Duurzaam Hees druk bezocht

Op donderdagavond 1 februari 2024 hield Duurzaam Hees een informatieavond over warmtepompen. De avond werd druk bezocht door zo’n 70 belangstellenden. Over Duurzaam Hees Onze voorzitter Oswald opende de avond met een korte introductie over […]

Vacature: we zoeken een enthousiaste coördinator

Het Steunpunt Energietransitie is een vereniging (in oprichting) van bewonersinitiatieven uit Nijmeegse wijken en de omliggende gemeenten. Wij zoeken een coördinator voor anderhalve dag per week. De energietransitie vraagt een enorme inspanning op lokaal niveau. […]

Klimaatborrel

Klimaatborrel donderdag 21 maart 2024

De eerstvolgende Klimaatborrel is op donderdag 21 maart 2024. Onderwerp en locatie worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. De Klimaatborrel daarna zal georganiseerd worden op dinsdag 14 mei 2024. Heb je zelf een suggestie? Neem […]

HIER Opgewekt 2024

Op dinsdag 19 maart 2024 vindt de 12e editie van HIER opgewekt plaats in de Flint in Amersfoort: het grootste landelijke evenement over collectief energie besparen, opwekken, en duurzame warmte. En hét ontmoetingsmoment voor iedereen die betrokken is bij lokale […]

Webinar “De reparatie-economie”

Online, 20 februari 2024, webinar door Grootouders voor het klimaat Meer informatie volgt! Dit webinar wordt verzorgd door Martine Postma, oprichter van de Repair Cafe’s in Nederland en de International Repair Cafe Foundation. Het Repair […]

Monumenten verduurzamen? Er kan meer dan je denkt!

Hal van het stadhuis, 10 januari 2024 t/m 19 februari 2024, Expositie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed De expositie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) ‘Monumenten verduurzamen? Er kan meer dan je denkt!’ […]

Gemeente Nijmegen zet in op Doe het lekker zelf

Je kunt als Nijmeegse woningeigenaar zelf thuis aan de slag met isoleren. De gemeente Nijmegen gaat woningeigenaren op weg helpen met informatie, isolatieadvies en cadeaukaarten.  Wethouder warmte en energie, Tobias van Elferen benadrukt het belang […]

BuurtEnergie van LSA: samen met je buren verduurzamen

Met het programma Buurtenergie kan LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) bewonerscollectieven die (willen) werken aan collectieve verduurzamingsmaatregelen koppelen aan een ervaren procesbegeleider. Deze persoon kan jullie ondersteunen in het proces om te komen tot gezamenlijke […]

Uitvoeringsregeling Aanjaagfonds energietransitie

Er is in het College van B&W op 21 november 2023 een Wijzigingsbesluit vastgesteld van de beleidsregel Uitvoeringsregeling Aanjaagfonds energietransitie Nijmegen 2020 voor bedrijven en burgerinitiatieven: Artikel 2.3 onder d wordt als volgt gewijzigd: Bewonerscollectief […]

Subsidieregeling duurzame instandhouding monumenten 2023

Met deze regeling wil de gemeente een duurzame instandhouding van monumenten die in eigendom zijn bij particulieren en non-profit organisaties stimuleren. Onder een duurzame instandhouding verstaan we werkzaamheden die er op gericht zijn het monument […]

Zesde voortgangsbrief energietransitie Nijmegen

In het initiatief raadsvoorstel rekenkamerrapport ‘De knop om, lessen voor de energietransitie’ is afgesproken dat de gemeenteraad een voortgangsrapportage energietransitie ontvangt. De vorige voortgangsbrief (nummer vijf) is van 14 februari 2023. Vanaf dit moment zal […]

Klimaatborrel 18 januari 2024

HET ZONNEWARMTENET HAARLEM, de zon is de warmtebron, de aarde de accu. In het kader van de Klimaatborrels van het Steunpunt Energietransitie werd op donderdag 18 januari 2024 in de Thiemeloods aandacht besteed aan het […]

Verduurzaming woningen samen plannen: SPOR subsidie

Wilt u samen met andere woningeigenaren woningen verduurzamen? Het kan een goed idee zijn om uw renovatieprojecten gezamenlijk te plannen. Vraag de Subsidieregeling procesondersteuning opschaling renovatieprojecten (SPOR) aan. Deze subsidie is bedoeld voor het inhuren […]

Energieloket, subsidiemogelijkheden

Energieloket Gemeente Nijmegen | Regionaal Energieloket Via het energieloket kun je een afspraak maken met een adviseur duurzaam wonen. Je vindt er ook heel veel informatie over het verduurzamen van je woning. Via het Regionaal […]