Klimaatborrel 14 mei 2024 op locatie ARN!

ARN (Afvalenergiecentrale Regio Nijmegen) en de energietransitie Op dinsdag 14 mei 2024 is er bijzondere klimaatborrel. Deze vindt namelijk plaats bij de ARN, op het adres ARN B.V. Nieuwe Pieckelaan 1 in Weurt. Belangstellenden moeten […]

Informatieavond Omgevingsfonds

Dinsdag 14 mei 2024 is er een informatie-avond waar u vragen kunt stellen of een subsidie-aanvraag kunt voorleggen. Locatie: de Mussenhut, het bezoekerscentrum van het windpark. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. Voor-aanmeldingen kunnen dan nog tot […]

Groencafé Dukenburg Groen

Op 23 april 2024 van 19:30 tot 21:30 uur is er het Groencafé in wijkcentrum Meijhorst. Om 19:45 uur is er een gezamenlijke aftrap. Na de aftrap kunt u langs alle thematafels. U bent van […]

Vacature: Coördinator wijkverduurzaming

Stichting Heumen Duurzaam en Groen zoekt een: Coördinator wijkverduurzaming Context De Stichting Heumen Duurzaam en Groen faciliteert het initiatief Energiezuinig Wonen Malden Noordoost (zie ook www.toekomstmaldennoordoost.nl) in nauwe samenwerking met de gemeente Heumen. We willen […]

Praktijkbijeenkomst Benedenbuurt Wageningen

24 april 2024, 17:00 – 20:00 uur, Dolderstraat 88, Wageningen. Bron: [Praktijkbijeenkomst] Benedenbuurt Wageningen – Wijk van de toekomst In PAW-wijk Benedenbuurt in Wageningen zijn de voorbereidingen voor de realisatie van een midden temperatuur warmtenetAls […]

Informatieavond Warmtepompen Duurzaam Hees druk bezocht

Op donderdagavond 1 februari 2024 hield Duurzaam Hees een informatieavond over warmtepompen. De avond werd druk bezocht door zo’n 70 belangstellenden. Over Duurzaam Hees Onze voorzitter Oswald opende de avond met een korte introductie over […]

Klimaatborrel donderdag 21 maart 2024

HET BURGERWARMTENET TERHEIJDEN Donderdag 21 maart 2024, Thiemeloods, Leemptstraat 34 in Bottendaal Presentatie door Pim de Ridder In het dorp Terheijden, nabij Breda, wordt een duurzaam warmtenetAls we het hebben over een warmtenet of over […]

HIER Opgewekt 2024

Op dinsdag 19 maart 2024 vindt de 12e editie van HIER opgewekt plaats in de Flint in Amersfoort: het grootste landelijke evenement over collectief energie besparen, opwekken, en duurzame warmte. En hét ontmoetingsmoment voor iedereen die betrokken is bij lokale […]

Monumenten verduurzamen? Er kan meer dan je denkt!

Hal van het stadhuis, 10 januari 2024 t/m 19 februari 2024, Expositie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed De expositie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) ‘Monumenten verduurzamen? Er kan meer dan je denkt!’ […]

Gemeente Nijmegen zet in op Doe het lekker zelf

Je kunt als Nijmeegse woningeigenaar zelf thuis aan de slag met isoleren. De gemeente Nijmegen gaat woningeigenaren op weg helpen met informatie, isolatieadvies en cadeaukaarten.  Wethouder warmte en energie, Tobias van Elferen benadrukt het belang […]

BuurtEnergie van LSA: samen met je buren verduurzamen

Met het programma Buurtenergie kan LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) bewonerscollectieven die (willen) werken aan collectieve verduurzamingsmaatregelen koppelen aan een ervaren procesbegeleider. Deze persoon kan jullie ondersteunen in het proces om te komen tot gezamenlijke […]

Uitvoeringsregeling Aanjaagfonds energietransitie

Er is in het College van B&W op 21 november 2023 een Wijzigingsbesluit vastgesteld van de beleidsregel Uitvoeringsregeling Aanjaagfonds energietransitie Nijmegen 2020 voor bedrijven en burgerinitiatieven: Artikel 2.3 onder d wordt als volgt gewijzigd: Bewonerscollectief […]

Subsidieregeling duurzame instandhouding monumenten 2023

Met deze regeling wil de gemeente een duurzame instandhouding van monumenten die in eigendom zijn bij particulieren en non-profit organisaties stimuleren. Onder een duurzame instandhouding verstaan we werkzaamheden die er op gericht zijn het monument […]

Zesde voortgangsbrief energietransitie Nijmegen

In het initiatief raadsvoorstel rekenkamerrapport ‘De knop om, lessen voor de energietransitie’ is afgesproken dat de gemeenteraad een voortgangsrapportage energietransitie ontvangt. De vorige voortgangsbrief (nummer vijf) is van 14 februari 2023. Vanaf dit moment zal […]

Klimaatborrel 18 januari 2024

HET ZONNEWARMTENET HAARLEM, de zon is de warmtebron, de aarde de accu. In het kader van de Klimaatborrels van het Steunpunt Energietransitie werd op donderdag 18 januari 2024 in de Thiemeloods aandacht besteed aan het […]

Verduurzaming woningen samen plannen: SPOR subsidie

Wilt u samen met andere woningeigenaren woningen verduurzamen? Het kan een goed idee zijn om uw renovatieprojecten gezamenlijk te plannen. Vraag de Subsidieregeling procesondersteuning opschaling renovatieprojecten (SPOR) aan. Deze subsidie is bedoeld voor het inhuren […]