Klimaat 4-daagse Nijmegen

Van 11-17 november 2024 vindt de nationale klimaatweek plaats. In Nijmegen organiseren De Broeikas, Milieudefensie, het Steunpunt Energietransitie en aangesloten wijken, de Klimaat 4-daagse. Met volop activiteiten in de wijk, op scholen, en in de stad.

In samenwerking met de diverse buurtinitiatieven gaan we aan de slag om allerlei activiteiten te organiseren rondom klimaat en de energietransitie. Heb je ideeën of wil je meewerken, neem contact op via .