Subsidie voor het verduurzamen van uw monument

Heeft u een beschermd monument? Vanaf 1 januari 2024 kunt u subsidie aanvragen voor het verduurzamen van uw monument. Hiermee kunt u uw monument toekomstbestendig maken, mét behoud van de monumentale onderdelen! De subsidieregeling heet ‘duurzame instandhouding monumenten 2023’. De subsidie is bedoeld voor alle vormen van gemeentelijk beschermde monumenten: gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden, bouwhistorie- monumenten en stadsbeeldobjecten.

U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen aanvragen voor: 

  • Het verduurzamen van ramen en deuren;
  • ‘Vervangbare’ producten die de monumentale waarde van een gebouw niet aantasten. U kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het vervangen van glas, de kierdichting- en onderhoudswerkzaamheden van de kozijnen;
  • Wanneer u een gemeentelijke monument heeft, krijgt u ook subsidie voor het isoleren van de bouwkundige schil, zoals daken, gevels en vloeren.

Let op: wacht niet te lang met het aanvragen van subsidie, want op is op!

Kijk voor meer informatie op de website, zie Monument duurzamer maken – Gemeente Nijmegen. Voor vragen kunt u terecht bij . Kor Hania, erfgoedadviseur duurzaamheid, helpt u dan verder.