De TOP van Onderop – 6 december 2023

Woensdag 6 december 2023, theater Spant! in Bussum, 9:30 – 17:15 uur
Organisatie: Nationaal Klimaat Platform

Dit was er allemaal te zien op de TOP van Onderop: Wat was er te zien bij De Top van Onderop? | Nationaal Klimaat Platform.

Met ruim 800 bezoekers, 30 workshops en 3 plenaire sessies was Spant! in Bussum tot de nok toe gevuld. Van het evenement heeft KRO-NCRV een uitzending gemaakt die op 6 december 2023 op NPO 1 te zien was. De initiatieven die in de uitzending voorbij kwamen, hebben we hier op een rijtje gezet.

Een deel van de sessies en speeches zijn opgenomen en terug te kijken op ons YouTube kanaal. Foto’s en podcasts zijn terug te vinden via onze website.

De Top overdag:

Als wij onze top hebben, is in Dubai de internationale VN-klimaatconferentie in volle gang. Daar onderhandelen wereldleiders over verdere afspraken over de aanpak van klimaatverandering. Over de hele wereld zullen dan grote protestmarsen en andere acties uiting geven aan het gevoel dat het beleid sneller en beter moet. Wij maken dat zichtbaar dat er in Nederland al veel gebeurt.

We laten zien wat er allemaal al lukt. Het wordt een dag vol concrete voorbeelden ter inspiratie, panels om ervaringen uit te wisselen en goede sprekers die de gedachtes scherpen. Het wordt een dag waar de internationale onderhandelingen van de VN-klimaattop en de concrete dynamiek in Nederland bij elkaar komen.

Deze Top van Onderop organiseren we met een collectief van organisaties die al concreet het nieuwe Nederland vormgeven. Die zijn op uiteenlopende plekken actief met de verduurzaming. Zij weten wat er goed loopt, wat kansrijk is, welke belemmeringen er in de weg zitten en, nog belangrijker, hoe we kansen om te versnellen kunnen pakken. Zo laten we ook de kracht in de samenleving zien.

We willen:

  • Nederland laten zien wat er allemaal al gebeurt
  • Van elkaar leren
  • Elkaar stimuleren om het verder te brengen
  • Elkaar ontmoeten
  • Nieuwe verbindingen leggen
  • Het nieuwe Nederland sneller dichterbij brengen.
Jongeren in gesprek met oud-ministers milieu
Hannah Prins (schrijver van Je bent jong en je wil wat toekomst), Winnie Oussoren (voorzitter Milieudefensie Jong) en Tishana Martijn (bestuurslid Jonge Klimaatbeweging) gaan in gesprek met oud-milieu ministers Jacqueline Cramer, Ed Nijpels en Pieter Winsemius over het samenspel van klimaatonderhandelingen en activisten.

Programma: Programma: De Top van Onderop

Sprekers en organisatoren: Sprekers en organisatoren: De Top van Onderop


De Top van Onderop op TV

Terwijl de wereldleiders tijdens de Klimaattop in Dubai samenkomen om belangrijke beslissingen te nemen over klimaat, CO2-uitstoot en duurzaamheid, kijken presentatoren Anita Witzier, Klaas van Kruistum en Ersin Kiris in het nieuwe televisieprogramma De top van onderop wat er lokaal en regionaal al in ons eigen land gebeurt. 

In het nieuwe KRO-NCRV programma staan initiatieven van betrokken bewoners, (top)sporters en gedreven ondernemers centraal, die niet willen wachten op de politiek maar zelf het heft in handen nemen. De top van onderop zit vol inspiratie om zelf aan de slag te gaan en is woensdagavond 6 december te zien om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

Traais Energie Collectief

Het Traais Energie Collectief was op 6 december te gast in het programma De top van Onderop op NPO1. Anita Witzier interviewde onze voorzitter over de voordelen van een collectief energiebedrijf. Zo konden we vertellen dat het collectief de beste mogelijkheid geeft om betrouwbare, betaalbare en duurzame energie voor iedereen in het dorp te organiseren. Dat we waarde in het dorp kunnen houden die anders verloren gaat.

Wil jij de het programma Top van Onderop terugkijken volg de link en ga naar minuut 34:20 om direct het Traais Energie Collectief te zien.