Regiocongres Groene Metropool Regio 2024

Vasim, 2 februari 2024, Regiocongres GMR “50 TINTEN GROEN”

Groen komen we tegen in veel opgaven: naast, natuurlijk in, natuur- en landschap ook bij duurzaamheid, economie, circulariteit en mobiliteit. Thema’s die in de regionale agenda van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een belangrijke plaats hebben.

We staan als regio voor de uitdaging om te groeien als het gaat om wonen, werken en mobiliteit én tegelijkertijd ons groene karakter te versterken. Tijdens dit regiocongres geven we ruimte aan een aantal van deze tinten groen.

Voorzitter Hubert Bruls opent het congres, waarbij hij zijn State of the Region-speech houdt.

Keynotespreker deze middag is Hans Mommaas. Hij is voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage en voorzitter van de Ecologische Autoriteit. Daarnaast is hij Fellow Academische Werkplaats Brede Welvaart aan de Tilburg Universiteit. Zijn keynote gaat over het belang van brede welvaart voor duurzame regionale ontwikkeling, als het gaat om landschap, verstedelijking en circulariteit.

Na het plenaire deel en de wisselpauze, zijn er diverse workshops. Na de gezamenlijke afsluiting is er voldoende ruimte voor ontmoeting en netwerken.

Vrijdag 2 februari 2024

13.00 – 17.00 uur

Locatie: VASIM, Nijmegen

We kijken ernaar uit om iedereen op 2 februari (weer) te ontmoeten en te inspireren.

Bekijk hier alle workshops

Over ons – Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Verantwoording en belangrijke documenten

De documenten waarin de Groene Metropoolregio verantwoording aflegt, verslag doet van haar werkzaamheden en andere belangrijke stukken, zijn te vinden in de kennisbank: Kennisbank – Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen .