Webinar over Energierechtvaardigheid

“Compenseren, participeren en salderen: hoe te interpreteren”

Op 7 maart 2024 van 15:00 tot 16:30 uur organiseerden NVDE en Talent voor Transitie een interactief webinar over Energierechtvaardigheid.

Je kunt het webinar hier terugkijken:

Energierechtvaardigheid: wat is dat eigenlijk precies? En hoe kan ik dit in mijn dagelijkse werk implementeren? In dit webinar komen de basisprincipes van energierechtvaardigheid aan bod en diverse experts lichten toe hoe zij van theorie en ambities naar de praktijk zijn gekomen.

Doel webinar

Er is veel aandacht voor energiearmoede, maar nog weinig kennisbasis voor het overkoepelende begrip energierechtvaardigheid. De overheid en de wetenschap zijn maken beleid, maar in de implicaties van de discussie zijn dagelijks zichtbaar. In dit webinar wordt er een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en praktische voorbeelden van energierechtvaardigheid met als doel om de belangstelling voor energierechtvaardigheid voor professionals te vergroten.

Aanleiding

Het klimaat neutrale energiesysteem van de toekomst zal op een andere manier georganiseerd zijn met nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. De energietransitie heeft grote maatschappelijke gevolgen, waarbij rechtvaardigheid in het oog gehouden moet worden. De energierechtvaardigheid gaat over het creëren van rechtvaardige energiesystemen en heeft betrekking op de morele waarden die hieraan ten grondslag liggen.

Vanuit de praktijk naar handvaten

Rechtvaardigheid binnen de energietransitie is een ingewikkeld maatschappelijk vraagstuk en roept verschillende vragen op. Bijvoorbeeld, hoe beïnvloedt energierechtvaardigheid mijn duurzame project? En wat zijn de verschillende rechtvaardigheidsprincipes bij een wijk aanpak? Is het bijvoorbeeld rechtvaardig wanneer er grondstoffen, zoals batterijen, gewonnen worden in andere landen op manieren die grote impact kunnen hebben op hun mens, natuur of milieu? Aan de hand van de recente discussie over salderen, participatie in lokale warmtenetten en ook het voorstel van de NVDE om energiearmoede aan te pakken via grootschalige verduurzaming van wijken, geven de sprekers handvaten voor de dagelijkse praktijk.

Bron: Meld je aan voor het webinar Energierechtvaardigheid! – NVDE – Nederlandse Vereniging Duurzame Energie