BuurtEnergie van LSA: samen met je buren verduurzamen

Met het programma Buurtenergie kan LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) bewonerscollectieven die (willen) werken aan collectieve verduurzamingsmaatregelen koppelen aan een ervaren procesbegeleider. Deze persoon kan jullie ondersteunen in het proces om te komen tot gezamenlijke verduurzamingsmaatregelen in de buurt. Het is iemand die met jullie een plan maakt, het proces kent, meewerkt en adviseert. Het is ook mogelijk om zelf een procesbegeleider aan te dragen uit jullie eigen collectief.

Meer informatie en aanmelden: Samen met je buren verduurzamen? LSA kan jullie koppelen aan ervaren procesbegeleider – LSA (lsabewoners.nl)

Deadline: tot uiterlijk 31 januari 2024 kun je een aanvraag indienen.

BuurtEnergie

Zo’n 50 bewonersgroepen zijn in 2023 in het programma BuurtEnergie aan de slag gegaan met het verduurzamen van hun eigen woningen samen met de buurt. Ook in 2024 kunnen bewonersgroepen samen met hun buren aan de slag om hun huizen te verduurzamen. Ze kunnen bij LSA bewoners een aanvraag indienen voor een procesbegeleider die hen helpt bij het maken van plannen en het zetten van stappen in de uitvoering. Deelnemende  bewonersgroepen worden ook onderdeel van de LSA energiecommunity waardoor ze toegang krijgen tot nieuwste kennis, bewezen aanpakken en de mogelijkheid om met anderen ervaringen uit te wisselen.

Zie: Bewonersgroepen maken energietransitie inclusief door samen met buren hun huizen te verduurzamen – LSA (lsabewoners.nl)

LSA

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is een landelijke vereniging voor bewonersgroepen die zich sterk maken voor hun wijk. Het LSA is een netwerk van bewonersinitiatieven in wijken en buurten. Meer info: Wat we doen – LSA (lsabewoners.nl).