Informatieavond Omgevingsfonds

Dinsdag 14 mei 2024 is er een informatie-avond waar u vragen kunt stellen of een subsidie-aanvraag kunt voorleggen.

Locatie: de Mussenhut, het bezoekerscentrum van het windpark.

Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. Voor-aanmeldingen kunnen dan nog tot 3 juni ingediend worden, zodat het fondsbestuur genoeg tijd heeft om feedback te geven. Ne de zomer start dan de formele aanvraagperiode voor subsidies.

Vragen? We zien u graag op 14 mei 2024! Ook kunt u de nodige informatie op onze website vinden en contact opnemen met het bestuur. Wij denken graag met u mee!

Links