Zesde voortgangsbrief energietransitie Nijmegen

In het initiatief raadsvoorstel rekenkamerrapport ‘De knop om, lessen voor de energietransitie’ is afgesproken dat de gemeenteraad een voortgangsrapportage energietransitie ontvangt. De vorige voortgangsbrief (nummer vijf) is van 14 februari 2023. Vanaf dit moment zal deze brief elk jaar, aan het einde van het jaar toegezonden worden.

In de brief wordt ook Bewonersparticipatie besproken, in dat kader komt ook ons Steunpunt aan bod:

“In Nijmegen zijn meerdere bewonersinitiatieven ontstaan of in oprichting. Deze initiatieven hebben samen de vereniging ‘Bewonerssteunpunt energietransitie’ opgericht. Zij stellen zichzelf twee doelen. Als eerste het ondersteunen en aanzetten van (nieuwe) bewonersinitiatieven op dit gebied. Daarnaast vinden zij het belangrijk om als vereniging van bewoners mee te kunnen denken bij de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie.

Op dit moment wordt onderzocht welke rol het Bewonerssteunpunt kan spelen in de ambitie van de gemeente om samen met inwoners de energietransitie en verduurzaming in de wijken te realiseren. Ook wordt er gekeken welke ondersteuning vanuit de gemeente hierbij wenselijk is.”

We gaan het zien! Hieronder kun je voortgangsbrief inzien of downloaden.