BENG, Bijna Energie Neutrale Gebouwen

BENG is een eis voor nieuwbouw vanaf 2021. De energieprestatie van een gebouw wordt gemeten met drie indicatoren:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per jaar per m2 gebruiksoppervlak. De energiebehoefte voor verwarming en koeling worden bij elkaar opgeteld. Het gaat om de netto behoefte. Bij warmte gaat het dan om de energiebehoefte voor verwarming na aftrek van de interne warmtelast: door zoninstraling en warmteafgifte door aanwezige personen en gebruikte huishoudelijke apparatuur (voor zover deze warmte afgeeft aan de gebruiksruimtes).
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per jaar per m2 gebruiksoppervlak. Dit is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren; het gebouwgebonden energiegebruik. Als er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, geldt dat de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken. 
    Verschil tussen energiebehoefte en het primair fossiel energiegebruik: bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals een warmtepomp) meegenomen. Bij energiebehoefte is dat niet het geval.
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. Dit wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik. Ook hierbij gaat het enkel om het gebouwgebonden energiegebruik. Een aandeel van 100% hernieuwbare energie, betekent dus niet dat de woning volledig energieneutraal is.

Basiseis voor nieuwsbouw

De BENG-norm vervangt de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) voor alle gebouwen en is vanaf 1 januari 2021 de wettelijke basiseis voor gebouwen. De BENG vloeit voort uit Europese richtlijnen. Het is een algemeen, globaal raamwerk dat per land concreet wordt ingevuld (het klimaat in de Scandinavische landen is immers anders dan in de landen rondom de Middellandse zee).

Ondergrens

De BENG blinkt niet uit in ambitie, vindt Simon Verduijn, expert op het gebied van prestatiesturing. “De BENG geldt als een ondergrens. Het is het nieuwe vangnet waaraan elke nieuwbouwwoning moet voldoen. BENG kijkt daarbij beperkt naar de prestatie van een woning, eigenlijk alleen naar de maximale energiebehoefte (verwarming en koeling). Terwijl er zoveel andere factoren een rol spelen bij het opleveren van een energieneutrale woning, zoals gezonde binnen luchtkwaliteit en comfort in warm tapwater. Bouwers hoeven bovendien alleen maar tijdens de planfase aan te tonen dat zij aan de BENG-eisen voldoen. Niet tijdens de bouw en ook niet na oplevering. Garanties worden niet gevraagd. Het is in die zin dus geen consumentgerichte norm.” 

Links

https://www.handelbouwadvies.nl/beng-berekening/beng-indicatoren/

Zie ook

EPV, Energie Prestatie Vergoeding – Steunpunt Energietransitie

NOM, Nul op de meter – Steunpunt Energietransitie