EPV, Energie Prestatie Vergoeding

Als een verhuurder, bijvoorbeeld een corporatie, een woning zeer energiezuinig heeft gemaakt, mag de verhuurder een vergoeding vragen voor de kosten die hij hiervoor gemaakt heeft. Dit is de energieprestatievergoeding (EPV). Ook als het huis zelf energie opwekt, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen, is de energieprestatievergoeding van toepassing.

De regels bij het toepassen van de EPV gaan verder dan de BENG. Bij de BENG moet je alleen de prestaties in de planfase aantonen. Bij de EPV moet je na oplevering laten zien dat je daadwerkelijk hebt gebouwd wat je in de plannen hebt berekend. Daarnaast moet je jaarlijks aantonen dat de woning voldoende energie oplevert. In tegenstelling tot de BENG biedt de EPV dus garanties voor de eindgebruiker, geborgd in de wet.

Links

Tabellen maximale energieprestatievergoeding (rvo.nl)

Energieprestatievergoeding (EPV) (rvo.nl)

Zie ook

BENG, Bijna Energie Neutrale Gebouwen – Steunpunt Energietransitie

NOM, Nul op de meter – Steunpunt Energietransitie