NOM, Nul op de meter

We spreken over een nul-op-de-meterwoning als gebruik en opwekking op jaarbasis in balans zijn. Het huis wekt evenveel (of meer) energie op dan dat het verbruikt. Door het treffen van een aantal maatregelen kun je een bestaande woning Nul op de Meter maken.

Bij een Nul op de Meter woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie (o.a. ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur op jaarbasis per saldo nul, onder standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij gemiddeld gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten en onderbouwd door Nederlandse normen.

NOM Keur

Nul op de Meter (NOM), is verbonden aan een keurmerk. Het NOM Keur biedt vertrouwen en garantie. Het garandeert de energieprestaties en kwaliteiten die horen bij een Nul op de Meter woning. Of een woning voldoet aan de eisen voor het NOM Keur, wordt getest op drie onderdelen: propositie, toepassing en levensduur. Een aanbieder schaft het NOM Keur voor alle fases in een keer aan. Na 2 jaar is een herbeoordeling vereist. 

NOM keur bouwt verder op de EPV en biedt verdere garanties. Bouwers met NOM keur bieden beproefde oplossingen. Ze geven daar minimaal tien jaar garantie op, zowel op het energiegebruik van de woning als op aangenaam en gezond wonen. Er wordt naar veel meer aspecten gekeken die van belang zijn voor een bewoner, dus niet alleen naar warmtevraag en energie-opwek. Komt er bijvoorbeeld voldoende frisse lucht binnen? Ontstaat er geen tocht? Veroorzaken de warmtepomp en ventilatiepomp geen lawaai? Is er voldoende warm water om desgewenst wat langer te douchen? En wordt het ’s zomers niet te warm in de woning?
 
NOM keur toetst evenals de EPV of de papieren oplossing ook in de praktijk als zodanig wordt toegepast.

Links

Wat is een nul op de meter woning? – lbs63

Zie ook

EPV, Energie Prestatie Vergoeding – Steunpunt Energietransitie

BENG, Bijna Energie Neutrale Gebouwen – Steunpunt Energietransitie