WKO, Warmte en Koude Opslag

Warmte en Koude Opslag (WKO) is een duurzame en betrouwbare methode om jouw pand te verwarmen en te koelen met warmte of koude die tijdelijk is opgeslagen in de bodem. 

Schematische weergave van een WKO. Een TSA is een TegenStroomApparaat, een warmtewisselaar.

Verwarmen en koelen

WKO is een installatie die gebouwen verwarmt en koelt door middel van bodemenergie: het grootschalig opslaan van warmte en kou in waterbronnen diep onder de grond. In de zomer wordt koud water uit de bodem gehaald en via een warmtewisselaar ingezet om jouw gebouw te koelen. Tegelijkertijd wordt de warmte uit jouw gebouw afgevoerd en in de bodem opgeslagen voor gebruik in de winter. Met behulp van een warmtepomp wordt het water in de winter vervolgens op de ideale temperatuur gebracht.

Animatiefilm over de werking van een WKO-systeem

Een WKO-installatie functioneert door het gebruik van twee ondergrondse bronnen: een warme en een koude. In de winter pompt het systeem warm grondwater uit de warme bron en leidt dit door een warmtewisselaar om gebouwen te verwarmen. Het afgekoelde water wordt vervolgens teruggevoerd naar de koude bron. Omgekeerd, in de zomer wordt koud water uit de koude bron opgepompt voor koeling, waarna het opgewarmde water terug naar de warme bron gaat. Dit proces zorgt voor een efficiënte verwarming en koeling, waarbij de nadruk ligt op het behouden van balans in de bodemtemperatuur, om verstoringen te voorkomen en aan wettelijke normen te voldoen.

Kwaliteitseisen en certificering

Omdat warmte- en koudeopslag draait om het grootschalig opslaan en onttrekken van thermische energie in en uit de bodem, heeft elk WKO-systeem te maken met kwaliteitseisen en -verplichtingen op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt in de wet AMvB Bodemenergie de kwaliteitsborging van het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van bodemenergiesystemen geregeld met een certificering voor bedrijven die zich hiermee bezighouden. Deze certificering is opgesplitst in een ondergronds en een bovengronds deel: de ondergrondse certificering gaat over kwaliteitsborging van de bronnen en het bovengronds deel gaat over de energiecentrale van de gebouwinstallatie.

Links

Warmte koude opslag – WKO Nederland

WKO-bodemenergietool. Ontdek de mogelijkheden van bodemenergie. (wkotool.nl)

548829 Wat is WKO? (wur.nl)

Kansen voor warmte-koudenetten. Mogelijkheden voor koudelevering met aquathermiesystemen met wko – CE Delft