Links

Op deze pagina nemen we links op naar andere (interessante) websites. Voorlopig nog even zonder enige structuur, maar we blijven daar kritisch naar kijken. We hebben wel alvast een aparte sectie voor wijkgerelateerd nieuws.

Het gaat hier om websites die door anderen zijn ingericht. Opname in deze lijst betekent niet dat wij de inhoud van deze websites volledig onderschrijven.

Heb je zelf een tip over een interessante website? Laat het ons weten via .


We beginnen met een speciale vermelding: Energiekennisbank.nl:

deze website wordt ingericht met hulp van betrokkenen bij het Steunpunt. Doel is om de verschillende bewoners(initiatieven) te ondersteunen met relevante informatie.

energiekennisbank.nl

Wij zijn hier | Benut onze gemeenschapskracht

Home Dazo – wijkeconomie Spijkerkwartier

EnergiePodium

Het Wijkkompas – Navigeren naar een duurzame wijk

HIER – Iedereen slim met energie!

Klimaatakkoord | Klimaatakkoord

Dashboard Eindgebruikerskosten | Expertise Centrum Warmte – Met het Dashboard Eindgebruikerskosten krijgen gemeenten inzicht in de eindgebruikerskosten van verschillende warmtestrategieën voor eigenaar-bewoners, huurders van corporatiewoningen en huurders van particuliere huurwoningen.

Platform voor integrale kennis over de energietransitie – Energy.nl – Platform voor integrale kennis over de energietransitie. Feitelijke en onafhankelijke informatie over de energietransitie voor energieprofessionals

Home – LSA (lsabewoners.nl) – Landelijk Steunpunt Actieve bewoners: we geloven in de kracht van bewonersgroepen. We zijn trots op al die bewoners die hun krachten bundelen en hun schouders onder inspirerende initiatieven zetten.

Hoe werk je samen met bewonersinitiatieven? | Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (nplw.nl) – Op deze pagina kun je ook het Stappenplan – Samenwerking en besluitvorming bewonersinitiatieven en gemeenten (nplw.nl) downloaden.

Gemeenten missen visie op bewonersinitiatieven (binnenlandsbestuur.nl) – Initiatieven van bewoners zijn doorslaggevend voor het slagen van de warmtetransitie. Gemeenten weten er vaak moeilijk raad mee.

Energie in Nederland: feiten en cijfers – De energietransitie vraagt om een toegankelijk en feitelijk overzicht van het Nederlandse energiesysteem. Deze website biedt historische energiecijfers en inzicht in de werking van ons energiesysteem.

Hoe krijg je mensen mee in de energietransitie? – De Participatiecoalitie

Home – WijkWijzer – Platform voor leefbare en veilige wijken

Energieambassadeur Nijmegen

Alles over energiebesparen (steffie.nl)

Energietransitie | RIVM

Energietransitie – PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Energietransitie (cbs.nl)

Energietransitie Nederland

Energietransitie | TNO

Energietransitie – Netbeheer Nederland

Energietransitie | Techniek Nederland standpunt

Regionale Energiestrategie – Gemeente Nijmegen

Adviesgesprek Duurzaam Wonen – Gemeente Nijmegen

Bij u thuis | Liander

Repair Café Nijmegen | Weggooien? Mooi niet! (repaircafenijmegen.nl)

Groene inspiratie – Duurzaam aan de Waal

Home – Wijk van de toekomst

Wijkgerelateerd

https://dedukenburger.nl/category/dossiers/aardgasvrij/

Hengstdal – Nijmegen Aardgasvrij

Buurt Energie Systeem (BES) – Duurzaam Hengstdal

Kritiek op aanleg warmtenet in Nijmegen ‘is les voor andere gemeenten’ (nos.nl)

Bottendaal – Nijmegen Aardgasvrij

Aanbod Duurzaam Hees, verduurzamen eigen woning – Duurzaam Hees

Warmte

Samen sneller van het aardgas af – Nieuwe Warmte Nu (nwn.nu)

Nationaal Warmte Congres

Homepage – Stichting Warmtenetwerk

Warmtetransitie – Energie voor elkaar

Warmtenetten (of stadsverwarming) | HIER