Webinar: Advies Wetenschappelijke Klimaatraad over Nederlands klimaatbeleid

Op 17 januari 2024 19:30 uur werd dit webinar georganiseerd door Grootouders voor het klimaat. Prof.dr.Heleen de Coninck, plv. voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad, sprak over het advies aan de regering dat op 15 december werd gepubliceerd. Gezien de uitslag van de afgelopen verkiezingen en de komende onderhandelingen over een nieuw kabinet zal dit advies vermoedelijk veel aandacht krijgen van de politiek.

Meer informatie: Webinar: Advies Wetenschappelijke Klimaatraad Over Nederlands Klimaatbeleid – Grootouders Voor Het Klimaat. Het webinar is hieronder te bekijken:

De presentatie is hier te downloaden.

Heleen de Coninck is hoogleraar Sociale en Technische Innovatie en Klimaatverandering aan de Technische Universiteit Eindhoven en assistent hoogleraar Innovatie en Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze was ook leider van een team auteurs van diverse IPCC rapporten. Hier vind je meer informatie over haar activiteiten en publicaties.

Volgens de Klimaatwet moet de regering iedere vijf jaar een klimaatplan opstellen dat het klimaatbeleid van de tien jaar daarna uitzet. Het laatste dateerde van 2019 en ging dus over de periode tot en met 2030. Het volgende klimaatplan moet dus in 2024 worden uitgebracht, over de periode 2025-2035, waarbij de minister heeft aangegeven dat het ook het pad naar klimaatneutraliteit in 2050 moet duidelijk maken. De WKR adviseert het kabinet om in het Klimaatplan een breed en gezamenlijk toekomstbeeld op een klimaatneutraal en klimaatbestendig Nederland centraal te stellen.

Adviesrapport ‘Met iedereen de transities in’ | Rapport | Wetenschappelijke Klimaatraad (wkr.nl)