Klimaatborrel 21 september 2023

Wordt het laagspanningsnet de rem op de energietransitie?

Het huidige elektriciteitsnet is niet ontworpen voor de energietransitie. De meeste elektriciteitsnetten in wijken en straten zijn niet berekend op het aantal zonnepanelen, elektrische auto’s en warmtepompen die we nu en in de toekomst nodig hebben.

Patrick Begemann van Alliander praatte ons bij over het laagspanningsnet en de snel groeiende knelpunten. Hij gaf aan hoe Alliander werkt aan netverzwaring. Maar hij maakte ook duidelijk dat we het met netverzwaring alleen niet redden. We moeten ook veel slimmer gebruik maken van het net. Ook bewoners zullen daar aan mee moeten werken.

Onderstaand plaatje links laat zien waar in de regio nu al problemen zijn. De rode stippen zijn erkende knelpunten. De groene stippen moeten nog door Alliander worden gecontroleerd. Het plaatje rechts geeft een beeld van het laagspanningsnet in een buurt.

Informatie van Liander

Onderstaand document is vooral bedoeld voor grootverbruikers en grootschalige opwekkers, maar het maakt duidelijk waar de problemen in het elektriciteitsnet zitten.

Links

Kunnen we nog terugleveren? – Energiekennisbank

Waarom schakelen zonnepanelen uit (bij veel zon)? – (energiekennisbank.nl)

EnergiePodium – Het laagspanningsnet wordt het volgende knelpunt – Sible Schöne

EnergiePodium – Flexibile tarieven mogelijke oplossing voor knelpunten laagspanningsnet – Sible Schöne