Klimaatborrel donderdag 21 maart 2024

HET BURGERWARMTENET TERHEIJDEN

Donderdag 21 maart 2024, Thiemeloods, Leemptstraat 34 in Bottendaal

Presentatie door Pim de Ridder

In het dorp Terheijden, nabij Breda, wordt een duurzaam warmtenet aangelegd en duurzame elektriciteit opgewekt, gebaseerd op zon- en windenergie, energie uit het riviertje de Mark en koude-warmte opslag, in eigendom van de gemeenschap in Terheijden, met de naam Traais Energie Collectief (TEC). Het is een gezamenlijk initiatief van bewoners en enkele bedrijven om in Terheijden op een haalbare en betaalbare de energievoorziening van de toekomst te realiseren, en wel zonder aardgas. Inmiddels zijn zo’n 150 woningen aangesloten op het warmtenet. Tijdens het Nationaal Warmte Congres in Apeldoorn in oktober 2023 is het TEC uitgeroepen tot het ‘Warmtenet van het Jaar’.*

Pim de Ridder geboren en getogen in Terheijden, huidige bewoner van Bottendaal en directeur van Wiek-II BV, is initiatiefnemer en ontwikkelaar van dit warmtenet en de opwek van duurzame elektriciteit. In Nijmegen is hij bekend vanwege de 4 burgerwindmolens langs de A15. Hij zal ons in zijn inleiding meenemen in het ontstaan en de realisatie van het TEC.

Voor meer informatie zie https://traaisenergiecollectief.nl/projecten/traais-warmtenetwerk/.

Energievrijstaat

In de documentaire ‘De Energievrijstaat’ zien we hoe de onconventionele ontwikkelaar Pim de Ridder, alles op alles zet om van zijn geboortedorp Terheijden een energievrijstaat te maken. Maar zowel de lokale politiek, wetgeving, als een concurrent zorgen voor obstakels. De wanhoop neemt toe nu de energietransitie in Nederland niet snel genoeg vorm krijgt. Brengt ‘De Energievrijstaat’ de oplossing? Een film van Sabine Eijkholt & Anne Van Riel, producent Moiety Film (duur 57:19).

Documentaire De Energievrijstaat, zie ook De Energievrijstaat

Over het Steunpunt

Het Steunpunt Energietransitie is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen rond verduurzaming in Nijmegen en omgeving. Het Steunpunt organiseert om de 2 à 3 maanden een Klimaatborrel: spreker(s) over een relevant thema, en dan door naar de borrel. Het doel is om inspirerend te zijn, zowel met inhoudelijk goede informatie als wat betreft het leggen van contacten om zelf ook aan de slag te gaan! 

* De 2023 aflevering van het Nationaal Warmte Congres werd gehouden onder het thema ‘Samenwerken en verbinden’. Er is een ebook verschenen met ervaring en kennis van een aantal sessies: 72435-EBOOK.pdf (warmtecongres.nl).

Links

Traais Energie CollectiefTraais Warmtenetwerk | Traais Energie Collectief

Home – Traaise Energie Maatschappij

De Energievrijstaat

Het Traais Energie Collectief in het programma De Top van Onderop