Klimaatborrel

Tweede klimaatborrel, startbijeenkomst 16 maart 2023

Voor iedereen die de eigen wijk of buurt wil helpen verduurzamen

Op 16 maart 2023 was min of meer de officiële aftrap van het Bewonerssteunpunt Energietransitie. Op deze avond presenteerden zich een aantal wijkinitiatieven met hun activiteiten. Ook wethouder Tobias van Elferen was aanwezig.

Op het programma stonden:

  • Natuur en Milieu Gelderland
  • Duurzaam Hees, inkoopcampagnes en CV-inregelen
  • Duurzaam Hengstdal, warmtebeeldcamera
  • Bottendaal en Aldenhof, samenwerking met woningcorporaties
  • Energiefixers ‘Dukenburg’ & energiecoaches, aanpak energiearmoede
  • Duurzaam Hengstdal, Buurt Energie Systeem (BES)
  • Energiecafé Mook en Middelaar & DuurzaamheidsCafé Berg en Dal, aanpak in de regio

De opzet van deze avond was om bestaande, beginnende en aankomende burgerinitiatieven in de regio Nijmegen met elkaar in contact te brengen. Het zou jammer zijn als nieuwe initiatieven opnieuw het wiel zouden moeten uitvinden, terwijl er een wijk verderop al veel ervaring is opgedaan.

De energietransitie vergt veel kennis en inzet van burgers. Als alle reeds opgedane kennis goed beschikbaar is, kan dat veel tijd en moeite schelen. Daardoor kan de energietransitie versneld worden en burgers er beter bij betrokken raken. Verder heeft onderlinge samenwerking het voordeel dat er een sterkere basis ontstaat voor onderhandelingen met partijen als overheden, woningcorporaties en netbeheerders. Daar zit dan ook het voordeel voor de al actieve initiatieven.

Zie Buurtinitiatieven – (steunpuntenergietransitie.nl).