Zicht op Bottendaal

Even voorstellen: Bottendaal Groen!

In iedere Nieuwsbrief vertelt een aangesloten buurtinitiatief waar ze mee bezig zijn. Dit keer: Bottendaal Groen!

Bottendaal Groen! Is een wijkinitiatief van zo’n 15 bewoners die de energietransitie in de wijk aan willen jagen.

Thiemepark in Bottendaal

Bottendaal is in de Nijmeegse warmtevisie van 2018 een van de eerste wijken waar de gemeente van het gas af wil. Het wijkinitiatief is ontstaan vanuit de behoefte van bewoners om mee te praten, denken en doen. Samen met de gemeente heeft BG! een wijkwarmteplan opgesteld waarin voorzichtig de stappen naar een gasloze wijk verkend worden. Praktisch gezien helpt BG! individuele bewoners (voornamelijk huiseigenaren) met kennis en advies voor het verduurzamen van de woning. Onze belangrijkste activiteiten in de wijk op het gebied van de energietransitie zijn het bijstaan van wijkbewoners met advies en onze contacten, het aanbieden van warmtescans met een warmtebeeldcamera en het organiseren van informatieavonden.

Naast de energietransitie zijn wij ook actief in het (letterlijk) vergroenen van de wijk. Niet alleen omdat Bottendaal een van de meest versteende en hete plekken in Nijmegen is, maar ook om meer verbondenheid tussen de wijkbewoners te vergroten, de biodiversiteit te stimuleren en de stad gezonder te maken.

Contact: