Oproep: redactieraad voor Energiekennisbank

We zijn erg blij dat de Energie Kennisbank, die door de verschillende initiatieven (m.n. Duurzaam Altrade) in de afgelopen jaren is ontwikkeld, wordt overgezet naar het Steunpunt Energietransitie. Het blijkt dat de Kennisbank veel bezoekers trok. We willen daarom in de Kennisbank informatie van hoge kwaliteit blijven toevoegen. Om de kwaliteit voor ons allen te waarborgen, willen we een redactieraad samenstellen.  

Logo Energiekennisbank

De EnergieKennisBank is bedoeld als informatievoorziening, ter ondersteuning van de activiteiten van bewonerscomités, het Steunpunt Energietransitie en andere duurzaamheids-organisaties in Nijmegen en omstreken.

Voor deze kennisbank is bewust voor een wat bredere opzet gekozen. De thema’s ‘water en groen‘, ‘vervoer, milieu en schone lucht‘ en ‘afval en circulariteit‘ zijn onlosmakelijk verbonden met ‘energie en klimaat‘. Vergroening van de gebouwde omgeving betekent minder hittestress, deze vorm van klimaatadaptatie betekent ook dat er minder energie nodig is om woningen te koelen. De fossiele energievoorziening met verbrandingsmotoren zorgt voor veel emissies van schadelijke stoffen en broeikasgassen. Voor schone lucht is dus schone energie nodig. Minder afval en meer circulair gebruik van producten betekent domweg minder energieverbruik voor het maken van die producten.

Een belangrijk uitgangspunt voor de kennisbank is dat de informatie betrouwbaar moet zijn. De redactieraad moet de betrouwbaarheid borgen, maar gaat ook een belangrijke rol vervullen om de Energiekennisbank levendig en actueel te houden met goede informatie.

Op de pagina Over de Energiekennisbank kun je ook lezen wat we verwachten van de Redactieraad. Heb je interesse, of wil je eerst meer informatie: neem contact op via of .