Nieuwsbrief juni 2024

Klik hier om de Nieuwsbrief te bekijken zoals deze is verzonden.

De eerste nieuwsbrief van het Steunpunt Energietransitie. Bedoeld voor buurtinitiatieven die bezig zijn met de energietransitie en duurzaamheid. Afgelopen maart 2024 is de verenging opgericht. Om van elkaar te leren en samen de energietransitie in Nijmegen en omgeving een boost te geven.