Over het Steunpunt

In de laatste maanden van 2022 ontstond vanuit sporadisch overleg tussen verschillende buurtinitiatieven het idee om in Nijmegen een Steunpunt Energietransitie op te richten. In diverse wijken en buurten zijn bewonersinitiatieven actief met allerlei activiteiten rondom de energietransitie, energiebesparing, duurzaamheid, gezamenlijke inkoopacties, enzovoorts.

Kennisdeling en ondersteuning

Via het Steunpunt willen we o.a. werken aan kennisdeling en ondersteuning bij praktische zaken, uitwisseling van ervaringen en contacten (welke bedrijven kunnen we aanbevelen), uitzoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn en hoe deze aan te vragen. In samenspraak met de initiatieven gaan we kijken hoe we zaken als een blowerdoor-test of een warmtescan met een warmtebeeldcamera kunnen faciliteren.

Samenwerking en overleg

Een belangrijk aandachtspunt is communicatie en samenwerking tussen wijk- en buurtinitiatieven onderling. We willen niet alleen maar het zoveelste praatclubje zijn, maar ook daadwerkelijk gezamenlijke activiteiten organiseren voor wijk- en buurtinitiatieven. We zijn dan ook begonnen met de regelmatig te organiseren (om de 2 à 3 maanden) Klimaatborrels. We vinden het belangrijk om een goede afstemming en samenwerking met de gemeente Nijmegen en relevante buurgemeentes te hebben. Ook met woningcorporaties, (netwerk)partners, overheids- en private instanties willen we op het gebied van de energietransitie in de regio Nijmegen samenwerken en contacten onderhouden.

Nijmegen én omstreken

Al dit soort zaken laten zich niet inperken door gemeentegrenzen, dus bij het Steunpunt zijn inmiddels ook initiatieven uit omringende gemeentes aangehaakt. Hier staat een overzicht van de deelnemende initiatieven.

Het steunpunt is dus niet zozeer bedoeld voor individuele burgers, maar voor initiatieven van burgers, die op het gebied van de energietransitie actief zijn in hun eigen straat, buurt of wijk.

Het steunpunt is een gezamenlijk initiatief van actieve bewonersgroepen uit de wijken Hengstdal, Hees, Bottendaal, Altrade, Hazekamp, Aldenhof, Ooyse Schependom, Energiecafé Mook en Middelaar en DuurzaamheidsCafé Berg en Dal met steun van de gemeente Nijmegen, het regionale Energieloket, Huis van Compassie en Energiecoöperatie WPN.