Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website. Hier beschrijven we beknopt hoe wij jouw privacy willen waarborgen. Wij spannen ons in om te werken volgens de bepalingen in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit 2018 (privacywet).

Website

Op de website maken we alleen gebruik van zogenaamde analytische cookies om statistieken te verzamelen over het bezoek: dit gebeurt altijd geanonimiseerd. We maken geen gebruik van zogenaamde tracking cookies en verzamelen zo geen gegevens over jouw bezoek aan deze website.

Welke gegevens gebruiken wij?

Voor zover nodig voor onze activiteiten zullen wij gegevens van contactpersonen vastleggen, bijvoorbeeld van de verschillende bewonersgroepen en van de gemeente. Ook de gegevens van betrokkenen bij het Steunpunt zullen we vastleggen. Deze gegevens zijn in eerste instantie voor ‘intern’ gebruik. Verzoeken om contactgegevens worden door de secretaris afgehandeld.

Je kunt je opgeven om geïnformeerd te worden over onze activiteiten, waaronder de Klimaatborrels. Je geeft ons daarmee ook toestemming om je gegevens hiervoor vast te leggen.

Respect voor je privacy

De gegevens zullen we opslaan op een server van onze provider, dat is een beveiligd systeem dat op Europees grondgebied staat. Wij zorgen dat jouw privacybelangen gewaarborgd zijn, en hebben daarvoor de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Met iedereen die met je gegevens in aanraking komt zullen we de in de privacywet verplichte verwerkersovereenkomsten afsluiten. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Beeldmateriaal

Onze activiteiten, waaronder de Klimaatborrels, zijn openbaar toegankelijk. Op deze publieke bijeenkomsten kunnen foto’s worden gemaakt, o.a. ten behoeve van beeldmateriaal voor deze website. Als je op een foto staat die op deze website wordt getoond en je wilt dat niet: stuur dan een e-mail naar , geef aan om welke foto en welke persoon op de foto het gaat. Dat laatste is van belang omdat we de foto dan kunnen vervangen door een andere waar je niet op staat.

Je rechten

Heb je vragen over ons privacybeleid, of over de verwerking van gegevens (waaronder jouw rechten rondom verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen) dan kun je die stellen per e-mail via . Wij streven er naar dat je binnen 48 uur antwoord krijgt. Doen we iets niet goed volgens jou, stellen we het op prijs dat je dat direct aan ons vertelt, maar je hebt altijd het recht om een klacht indienen via de Autoriteit Persoonsgegevens.